Misja Biblioteki 

 
 

Misja Biblioteki:

1. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców.
2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do literatury polskiej
oraz światowej.
3. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych,
informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
i kultury.
4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
5. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
6. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.
7. Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych .
8. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.
9. Świadczenie usług w zakresie komunikacji internetowej.
10.Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Tarnowskich Gór w formie wystaw, wernisaży, spotkań autorskich, konkursów.

 

Liczba odwiedzin : 229
Podmiot udostępniający informację : Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Szymczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Szymczak
Czas wytworzenia: 2012-02-08 10:25:45
Czas publikacji: 2012-02-08 10:25:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak