Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-15 10:23:49 Informacja o wyniku naboru / Wynik naboru na stanowisko inspektora ds utrzymania i remontu ulic Stanisław Juziuk Publikacja artykułu
2019-03-12 14:46:47 Przetargi / Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach – I etap Stanisław Juziuk Edycja artykułu
2019-03-12 14:25:47 Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji piorunochronnej w budynku MBP im. Bolesława Lubosza - Znak sprawy 15/2019 / Informacja o wyniku postępowania Pola Vesper Publikacja artykułu
2019-03-12 12:21:49 Przetargi / Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap Stanisław Juziuk Edycja artykułu